Termos e condicións de uso do sitio web

1. Termos

Ao acceder a este sitio web, accesible desde http://gal.lscnet.net, acepta estar obrigado a estes Termos e condicións de uso do sitio web e acepta que é responsable do acordo coas leis locais aplicables. Se non está de acordo con algún destes termos, ten prohibido acceder a este sitio. Os materiais contidos neste sitio web están protexidos pola lexislación sobre dereitos de autor e marcas comerciais.

2. Use License

Concédese permiso para descargar temporalmente unha copia dos materiais no sitio web de Fabricante do elevador só para visualización transitoria persoal e non comercial. Esta é a concesión dunha licenza, non unha transferencia de título, e baixo esta licenza non podes:

Isto permitirá que Fabricante do elevador finalice por violacións de calquera destas restricións. Ao finalizar, o seu dereito de visualización tamén se cancelará e debería destruír calquera material descargado que estea no seu poder, xa sexa en formato impreso ou electrónico. Estas Condicións de servizo creáronse coa axuda do Xerador de condicións de servizo .

3. Exención de responsabilidade

Todos os materiais do sitio web de Fabricante do elevador fornécense "tal cal". Fabricante do elevador non ofrece ningunha garantía, pode ser expresada ou implícita, polo tanto, nega todas as demais garantías. Ademais, Fabricante do elevador non fai ningunha representación sobre a precisión ou fiabilidade do uso dos materiais no seu sitio web ou doutro xeito relacionados con devanditos materiais ou con calquera sitio ligado a este sitio web.

4. Limitacións

Fabricante do elevador ou os seus provedores non responderán dos danos que poidan xurdir co uso ou imposibilidade de usar os materiais do sitio web de Fabricante do elevador, aínda que se notificase a Fabricante do elevador ou a un representante autorizado deste sitio web. , oralmente ou por escrito, da posibilidade de tales danos. Algunhas xurisdicións non permiten limitacións sobre garantías implícitas nin limitacións de responsabilidade por danos incidentais; é posible que estas limitacións non se apliquen a vostede.

5. Revisións e errata

Os materiais que aparecen no sitio web de Fabricante do elevador poden incluír erros técnicos, tipográficos ou fotográficos. Fabricante do elevador non prometerá que ningún dos materiais deste sitio web sexa preciso, completo ou actual. Fabricante do elevador pode cambiar os materiais contidos no seu sitio web en calquera momento sen previo aviso. Fabricante do elevador non se compromete a actualizar os materiais.

6. Ligazóns

Fabricante do elevador non revisou todos os sitios ligados ao seu sitio web e non se fai responsable dos contidos deste sitio ligado. A presenza de calquera ligazón non implica a aprobación por parte de Fabricante do elevador do sitio. O uso de calquera sitio web ligado corre baixo o risco do usuario.

7. Modificacións das condicións de uso do sitio

Fabricante do elevador pode revisar estas Condicións de uso para o seu sitio web en calquera momento sen previo aviso. Ao usar este sitio web, acepta estar obrigado á versión actual destes Termos e condicións de uso.

8. A súa privacidade

Por favor, lea a nosa política de privacidade.

9. Lei de goberno

Calquera reclamación relacionada co sitio web de Fabricante do elevador rexerase polas leis de ax sen ter en conta as súas disposicións de conflito de leis.